Imago Par terapi

Denne side er under udvikling for jeg begynder på en efteruddannelse som Imago Par-terapeut.

Du kan læse om “hvorfor Imago par terapi” og det beskriver rigtig godt, hvorfor jeg vælger netop denne efteruddannelse: 

 

Imago Relations Terapi er en terapiform med en teori baggrund der omhandler forpligtende relationer med fokus på parforholdet. Dens gennemgående tese er at det ubevidste formål ide partnervalg vi træffer baseret på romantisk tiltrækning, er at færdiggøre barndommen.

Partnervalget er derfor et resultat af et ubevidst match mellem et mentalt indre billede af ens forældre / primære omsorgspersoner, skabt i barndommen (kaldet Imago’et) og givne karaktertræk hos den tiltrækkende partner.
Imago matchet er den afgørende faktor i udvælgelsen fordi den drives af det ubevidste formål at genskabe helhed ved at genoprette forbundetheden, både personligt og interpersonelt, som blev brudt i barndommen ved frustrationer i forbindelse med behov.

Hvor matchet imellem de positive og negative karaktertræk og lignende træk hos partneren udgør
grundlaget for tiltrækning, er intensiteten i tiltrækningen et resultat af matchet af negative træk – de træk der er forbundet med frustration. Forelskelse er derfor, på et niveau, resultatet af forudsigelig behovs tilfredsstillelse.

På et dybere niveau er det en kortvarig oplevelse af oprindelig helhed og forbindelse med helheden. Siden barndommens umødte behov bringes ind i de voksne intime parforhold for at blive forløst, og siden den udvalgte partner rummer nogle af de samme begrænsninger som ens forældre, vil disse umødte behov uundgåeligt blive re-aktiveret og frustrationer genoplevet.

Forelskede følelser nedtones når partnere forsøger at fremtvinge den anden til at blive den ideelle forældre og den magtkamp der uundgåeligt følger, leder ofte til kronisk konflikt, et ægteskab hvor partnerne lever parallelt eller til skilsmisse.

Imago Relations Terapi tilbyder par en anden mulighed:

At samarbejde med det ubevidste’s intention, ved at skabe et ”bevidst ægteskab / forpligtende parforhold”,
hvor de bevidst møder hinandens umødte behov fra barndommen.

For at opnå dette mål, bruger Imago Terapeuter som deres primære terapeutiske intervention en tre trins
struktureret proces, der kaldes Par dialogen.

Brugen af Den bevidste Par Dialog genopretter kontakt, forbundethed og tilknytning, gennem at etablere gensidig følelsesmæssig heling, genstarte den udviklingsmæssige
motor og tilvejebringe at den personlige helhed kan restitueres. Forbinde personligheden igen (der hvor bruddet skete), re-etablere opmærksomheden på ens iboende forbundethed til den sociale, naturskabte og kosmiske orden. Når dialogen bruges konsekvent bliver den en måde at være på i en relation, og kan i sidste ende udvikle sig til en spirituel praksis, der transformerer det bevidste ægteskab til en spirituel vej. UDEN at det bliver hokus pokus (jeg skriver selv dette, for jeg er ikke optaget af den spirituelle vej, men at der er mere mellem himmel og jord, end vi selv aner) 

Kontakt mig via. mail herunder

Jeg tilbyder par terapi til reduceret pris, da jeg er under uddannelse.

  1. gang er intro på 120 minutter  : 1000 kr.

Derefter tilbyder jeg forløb af 3, 5 eller 10 gange:

3 x 90 min.: 3000  kr. (1000)
5 x 90 min.: 4750 kr. (950)
10 x 90 min.: 9000 kr.  (900)

Du kan betale på mobile Pay til 60687700 eller bankoverføre til Nykredit reg. nr. 5470 konto 1915650.

Afbud skal gives via telefon eller sms senest dagen før inden kl 17.

Ved afbud herefter skal der betales for hele sessionen.